FILM

Alla filmer har jag gjort tillsammans med Jan Emzén ( som gjort allt efterarbete som klippning ljudsättning etc etc. )  och  de gör vi under namnet  SoftSpotFilm.  

FILM

Title:

Description:


FILM

Alla filmer har jag gjort tillsammans med Jan Emzén ( som gjort allt efterarbete som klippning ljudsättning etc etc. )  och  de gör vi under namnet  SoftSpotFilm.  

Alla filmer har jag gjort tillsammans med Jan Emzén ( som gjort allt efterarbete som klippning ljudsättning etc etc. )  och  de gör vi under namnet  SoftSpotFilm.